Menu

Eens per maand wordt er op de vaste avond door de kookgroep het menu gekookt, zoals dat door de menucommissie is voorgesteld. Dit menu is al een keer voorgekookt door de menu¬commissie en de chefs van de kookgroepen, zodat de bijzonderheden al bekend zijn.

Het menu volgt zoveel mogelijk de seizoenen en er wordt getracht bijzondere ingrediënten en bereidingen toe te passen. De basis is veelal de Frans-Mediterrane keuken, maar uitstapjes naar andere wereldkeukens worden regelmatig gemaakt.

Normaliter bestaat het menu uit vijf gangen, waarbij iedere gang wordt begeleid door een bijpassende wijn.