Kookgroepen

Een kookgroep (avond) kan starten met minimaal 8 leden. Wel moet er gestreefd worden binnen afzienbare termijn tot de opti- en maximale bezetting van 14 leden te komen. Iedere avond heeft een eigen chef en eventueel een souschef die de leiding van de avond hebben. In overleg met het bestuur legt een kookgroep een eigen avond in de maand vast.

Er wordt geen kookles gegeven. Wij gaan uit van het principe “learning by doing” en proberen op basis van de receptuur het gewenste resultaat te bereiken. Wel is er altijd een (sous)-chef aanwezig die adviezen geeft of het zo nodig een keer voordoet.

Kokskleding

Volgens de statuten van het huishoudelijke reglement, artikel 17 bent u verplicht op de kookavonden kokskleding te dragen.

De avond

Op het afgesproken tijdstip komt de hele kookgroep bij elkaar en bespreekt het menu en de bijzonderheden. Vervolgens worden er groepjes gevormd die ieder een gang voor hun rekening gaan nemen. Ook de tafelopmaak is een taak. Ieder groepje gaat vervolgens aan de slag en op een door de chef bepaald tijdstip worden de gangen uitgeserveerd, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan opmaak en presentatie. Na iedere gang wordt er een rondje gemaakt waarbij een ieder zijn mening geeft over het gerecht, presentatie en wijnkeuze. Hierna wordt verder gegaan met de bereiding van de volgende gang, waarbij men zelf verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de werkplekken.

De avond wordt veelal beëindigd met een nazit onder het genot van kopje koffie.

De kosten van de ingrediënten en het gebruik van de kookruimte en de apparatuur zijn inbegrepen in het lidmaatschap. De drank en de kosten van de afwasser worden door de penningmeester van de avond verrekend met de leden.