Voorzitter
Hans Vermeij
06-537 485 40
voorzitter@ccnafd-almere.nl

Penningmeester
Edwin Vollenbroek
penningmeester@ccnafd-almere.nl

Secretaris
André Sprenkels
secretaris@ccnafd-almere.nl

Commissie bestuursleden

Public Relations
Patricia Wilke CdC
pr@ccnafd-almere.nl

Inkoop
Bert Demers CdC
inkoop@ccnafd-almere.nl

Facilitairedienst
Ton Seitz
facilitair@ccnafd-almere.nl

Menucommissie
Annelies van Son
menucommissie@ccnafd-almere.nl

Statuten & Procedures